Phân tích - Nhận định

Doanh nghiệp lo rủi ro pháp lý kích nổ bong bóng bất động sản

Doanh nghiệp lo rủi ro pháp lý kích nổ bong bóng bất động sản

Doanh nghiệp lo rủi ro pháp lý kích nổ bong bóng bất động sản

Rủi ro pháp lý có thể giảm nhiệt bất động sản năm Kỷ Hợi

Rủi ro pháp lý có thể giảm nhiệt bất động sản năm Kỷ Hợi

Rủi ro pháp lý có thể giảm nhiệt bất động sản năm Kỷ Hợi

Dự báo cơ hội đầu tư bất động sản tại Sài Gòn năm 2019

Dự báo cơ hội đầu tư bất động sản tại Sài Gòn năm 2019

Dự báo cơ hội đầu tư bất động sản tại Sài Gòn năm 2019

Bất động sản vùng ven lấn lướt Sài Gòn

Bất động sản vùng ven lấn lướt Sài Gòn

Bất động sản vùng ven lấn lướt Sài Gòn

Nan giải vấn đề nguồn vốn làm NOXH

Nan giải vấn đề nguồn vốn làm NOXH

Một vấn đề "nóng" được đưa ra thảo luận tại Diễn đàn bất động sản Việt Nam ngày 15/11 là vấn đề nhà ở xã hội (NOXH) và cải tạo chung cư cũ nhưng vẫn chưa đưa ra được hướng giải quyết.